31 Mart 2024

Basit Cümlede Fiilimsi Olur Mu? – Türkçe Dilbilgisi

ile admin

Basit cümlede fiilimsi olur mu? Türkçe dilbilgisinde basit cümlelerde fiilimsi kullanımı mümkündür. Bu makalede, basit cümlelerde fiilimsi nedir, nasıl kullanılır ve örneklerle açıklanmaktadır. Basit cümlelerde fiilimsi hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Basit cümlede fiilimsi olur mu? Sorusu, Türkçe dilbilgisinde önemli bir konudur. Basit cümlelerde fiilimsilerin kullanılıp kullanılamayacağı merak edilen bir noktadır. Bu konuya ilişkin olarak basit cümlede fiilimsi, fiilimsi nedir, fiilimsi örnekleri gibi anahtar kelimeler önemlidir. Basit cümleler, tek bir yargıyı ifade eden ve genellikle tek bir özne ve yüklem içeren cümlelerdir. Ancak bazı durumlarda, basit cümlelere eklenen fiilimsiler ile anlam zenginleştirilebilir. Fiilimsiler, isim veya sıfat görevi yaparak cümlenin anlamını güçlendirebilir. Örneğin, “Güzel bir şarkı söyledi” cümlesindeki “güzel” kelimesi bir fiilimsidir. Bu nedenle, basit cümlelerde fiilimsi kullanımı mümkündür ve anlamı zenginleştirebilir.

Basit cümlede fiilimsi kullanılabilir ve cümlenin öznesine işaret eder.
Bir cümlede fiilimsi, eylemin yerine geçerek cümleye anlam katar.
Cümledeki fiilimsi, eylemin yerini alarak cümleye nesne görevi yapabilir.
Fiilimsi, cümlenin öznesine veya nesnesine işaret edebilir.
Bir cümledeki fiilimsi, eylemin yapıldığı kişi veya şeyi ifade edebilir.
 • Basit cümlede fiilimsi, eylemin yerine geçerek anlam katar.
 • Cümledeki fiilimsi, eylemin yapıldığı kişiyi veya nesneyi ifade edebilir.
 • Bazı durumlarda, basit cümlede fiilimsi kullanmak anlatımı zenginleştirebilir.
 • Fiilimsi, cümlenin öznesine veya nesnesine işaret ederek anlamını tamamlar.
 • Bir cümledeki fiilimsi, eylemin kim tarafından yapıldığını belirtebilir.

Basit cümlede fiilimsi nedir?

Basit cümlede fiilimsi, cümlenin yüklem görevini üstlenen kelime veya kelime gruplarıdır. Fiilimsi, eylem veya durumu ifade eder ve cümlenin anlamını tamamlar. Örneğin, “Ali kitap okur” cümlesinde “okur” fiilimsidir çünkü eylemi ifade etmektedir.

Fiilimsi Nedir? Örnek Cümle Anlamı
Fiilimsi, fiilin isim görevi gören hali olarak kullanılır. Yürümek istiyoruz. Yürüme eylemini ifade eden isim.
Fiilimsi, -me veya -ma eki alarak oluşturulur. Yüzme sporu yapmayı seviyorum. Yüzme eylemini ifade eden isim.
Fiilimsi, isim gibi kullanılabilir ve çeşitli ekler alabilir. Okuma alışkanlığı kazanmalıyız. Okuma eylemini ifade eden isim.

Basit cümlede fiilimsi olmadan cümle kurulabilir mi?

Evet, basit bir cümlede fiilimsiz bir yapı kullanılabilir. Bu durumda cümle genellikle bir isim veya sıfatla tamamlanır. Örneğin, “Bu ev güzel” cümlesinde “güzel” sıfatı cümlenin anlamını tamamlar.

 • Bir cümlede fiilimsi olmadan cümle kurmak mümkündür.
 • Fiilimsiz cümleler genellikle isim cümleleri veya emir cümleleri olarak kullanılır.
 • Fiilimsiz cümleler, anlatımı kısaltmak veya vurgu yapmak için kullanılabilir.

Basit cümlede fiilimsi nasıl bulunur?

Basit bir cümlede fiilimsi bulmak için cümlenin yüklem görevini üstlenen kelime veya kelime grubunu belirlemek gerekir. Genellikle bu kelime veya kelime grubu eylem köküdür. Cümlenin anlamını tamamlayan ve eylemi ifade eden bu kelime veya kelime grubu fiilimsidir.

1. İlk olarak, cümlede fiilimsi bulmak için cümlenin öznesini ve yüklemini belirleyin.

 1. Cümlenin öznesini bulun.
 2. Cümlenin yüklemini belirleyin.

2. Özne ve yüklem arasındaki ilişkiyi anlayın.

 1. Özne, yüklemi tamamlar mı?
 2. Yüklem, özneye ne yapıyor veya ne hakkında bilgi veriyor?

3. Yüklemi sorgulayın.

 1. Yüklem bir eylem mi?
 2. Yüklem bir durumu veya durumu ifade ediyor mu?

4. Yüklemi belirleyin.

 1. Eylem yüklemi belirleyin.
 2. Durum yüklemi belirleyin.

5. Yüklemi fiilimsi olarak tanımlayın.

 1. Eğer yüklem bir eylem ise, bu eylemi fiilimsi olarak kabul edin.
 2. Eğer yüklem bir durum ise, bu durumu fiilimsi olarak kabul edin.

Basit cümlede fiilimsi olmadan cümle ne anlama gelir?

Bir basit cümlede fiilimsizlik durumu, cümlenin anlamını tam olarak ifade etmeyebilir veya eksik bir anlam bırakabilir. Fiilimsiz bir cümle genellikle bir isim veya sıfatla tamamlanır ve eylemi ifade etmez. Bu nedenle, cümlenin anlamı tam olarak aktarılamayabilir.

Cümle Türü Anlam
İsim Cümlesi Yalnızca bir ismi ifade eder, eylem veya durum hakkında bilgi vermez.
Sıfat Cümlesi Yalnızca bir sıfatı ifade eder, eylem veya durum hakkında bilgi vermez.
Zarf Cümlesi Yalnızca bir zarfı ifade eder, eylem veya durum hakkında bilgi vermez.

Basit cümlede fiilimsi olmadan cümle geçerli midir?

Evet, basit bir cümlede fiilimsizlik durumu geçerli olabilir. Ancak, bu tür cümleler genellikle daha az kullanılır ve anlamda eksiklik hissi yaratabilir. Fiilimsiz bir cümle genellikle daha sınırlı bir anlam taşır ve tam bir ifade sağlamaz.

Hayır, bir cümlede mutlaka bir fiilimsi bulunması gerekmektedir. Fiilimsiz bir cümle geçerli değildir.

Basit cümlede fiilimsi hangi kelimelerden oluşur?

Basit bir cümlede fiilimsi, genellikle eylem kökünden türetilen kelimelerden oluşur. Bu kelimeler, eylemi ifade eder ve cümlenin yüklem görevini üstlenir. Örneğin, “koşmak”, “yemek”, “okumak” gibi eylemler basit cümlede fiilimsi olarak kullanılabilir.

Fiilimsi, bir cümlede fiil görevi yapabilen isim, sıfat veya zarf şeklindeki kelimelerden oluşur.

Basit cümlede fiilimsi olmadan cümle nasıl tamamlanır?

Bir basit cümlede fiilimsizlik durumunda, cümle genellikle bir isim veya sıfatla tamamlanır. Bu şekilde, cümlenin anlamı tamamlanır ve eksiklik hissi giderilir. Örneğin, “Bu çiçek güzel” cümlesinde “güzel” sıfatı fiilimsizlik durumunu tamamlar.

Madde 1

Bu maddede fiilimsiz bir cümle kullanılmıştır.

Madde 2

Bu maddede de fiilimsiz bir cümle kullanılmıştır.

Madde 3

Bu maddede de fiilimsiz bir cümle kullanılmıştır.